Vision, kärnvärden, organisation

Vår vision

Man får försöka härda ut till pensioneringen.
I alla fall.
Sedan
får vi se
hur det går

 Våra kärnvärden

 Uppgivenhet – Handfallenhet – Grinighet

 

Vår organisation

Human Resources      Arbetsgruppen Liv–Människa–Samhälle (LMS)   Mangagement Group                                   I                                                                 I                                                                 I                                                                 V Management of meaning (moaning? Eller va sa vi?)

 

Centrala kansliet  <——————————>Team Building Group (resursstöd och administrativ
förvaltning)
                                                     Operativ ledningsgrupp          Diversity
Managemant Unit
Technical Support Group—————>Kvalitetssäkringsenheten
Avdelningen för interna relationer————————————> Market Segment                                                                                                  Division Ojämna torsdagar OBS!