Arbetarklassen, särskilt brevbärarna

Gruppkorsband, gruppkorsband
får man bära ut ibland
gruppkors, gruppkorsband
får man bära ut ibland

Slita hårt i ur och skur
i sortering och på tur

Gruppkorsband…

Slit hårt från sex till ett
brev och postgiroblankett

Gruppkorsband…