Ljura II

Hej igen!

(Bild: AB Flygtrafik / Östergötlands museum)

Det stod tyvärr ingen tidsangivelse i Ortnamnen i Östergötland, men jag har letat vidare och hittat två artiklar om namnet Ljura i tidskriftsserien Namn och Bygd (från 1932 respektive 1953).

I artikeln från 1932 är det äldsta belägget som nämns från ca 1405, medan den senare artikeln har ett belägg i formen Lywra från så tidigt som 1384. I den andra artikeln står också att gården säkerligen är en av traktens äldsta och därtill en av de största. Båda artiklarna har samma tolkning som den jag gav dig tidigare och det står att namnet säkert kommer av att bäcken vid ett ställe rinner i en djup sänka i en hög skogbeväxt förkastningsbrant och därmed bildar en markant kontrast till den omgivande mörka skogen.

Med vänliga hälsningar,

Marika Lagervall
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg

-1979   1979-1989  1989-