Corvus corone cornix

”LÄTE Talför. Repertoaren rätt enahanda, består mest av hesa, hårda kraxande läten. Vanligaste läte, med bl.a. sångfunktion, är ett 3–4 ggr upprepat rullande krax, ’krra krra krra’. Träter inbördes, eller mobbar sparvhök och ugglor, med dämpade men envetna skorrande ’krrr krrr…’; inför den fruktade duvhöken ger den dock full hals med ljudliga, hårda och upprörda ’krrah’.

Flykten är rätt loj, ja nästan slapp, vingarna rörs litet dröjande och utan snärt.”

-1979   1979-1989   1989-