Årsrevy 1889

J A Westberg”Detta år har för mig varit till ofantligt gagn. Ja inget av de år jag har genomlevat har jag inhämtat så mycken kunskap till gagn av det praktiska livet som i år. En del tankar, vilka jag velat räkna till utopior, finner jag nu vara rena fakta och nakna sanningen. Den religionsundervisning jag under min skol- och konfirmationstid inhämtat är platt oduglig i det praktiska livet och kan icke hålla streck för vetenskapen.

I socialismen finns sanningar, byggd på vetenskapen och mänsklighetens historia. Ännu har jag så att säga icke lärt mer än A och B, men min uppgift skall bliva att därur inhämta så mycke vetande som i min förmåga står samt bliva en trogen lärjunge på det fackliga området.”

 Ur Gråstensarbetaren. J.A. Westbergs dagbok 1885-1907