Poetik

”När du hör ett okänt fågelläte, så var inte rädd att skriva ned din första tanke om vad det liknar, vare sig det låter som en fågel eller något helt annat. Det är mycket troligt att det är just detta intryck som kommer för dig nästa gång du hör det här lätet. Dina egna associationer blir på så sätt viktiga komplement till bokens lätesbeskrivningar.”

Mullarney, Svensson, Zetterström & Grant
Fågelguiden. Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält

-1979   1979-1989   1989-