Den tionde karaktären

”Ty invånaren i ett land har åtminstone nio olika karaktärer, en yrkes-, en national, en stats-, en klass-, en geografisk, en köns-, en medveten, en omedveten och kanske också en privat karaktär. Han förenar dem samtliga inom sig, men de löser upp honom, och egentligen är han ingenting annat än en liten, av alla dessa rännilar urholkad sänka, i vilken de sipprar ner och åter rinner fram för att tillsammans med andra små bäckar fylla en ny sänka. Därför har varje jordinvånare ytterligare en tionde karaktär, och det är helt enkelt den passiva fantasin hos ouppfyllda rum. Den tillåter människan allt, utom detta enda: att ta på allvar vad hennes åtminstone nio andra karaktärer gör och vad som sker med dem, med andra ord alltså just det som skulle uppfylla henne.”

Robert Musil Mannen utan egenskaper

-1979   1979-1989   1989-