Var hon där?

Det där Musikens maktmötet i Vaxholm som några kommissionärer från Lärka besökte 1973, 1974 någonting – var också Gunilla Thorgren där? Hon bör ha arbetat på MNW då. I sin bok Grupp 8 & jag som kom 2003 berättar hon om den manliga och mycket buffliga kultur som där rådde. I hennes skildring råkar Tommy Rander och Håkan Sandblad värst ut. Vid ett konfrontatoriskt möte gav de Gunilla Thorngren – ensamstående mamma till två barn, utan andra inkomster än de från MNW – och några andra kvinnor sparken från tidningens redaktion med hänvisning till ideologiska principer. De övertygade mötet om det rimliga och nödvändiga i detta.

*

(Men männen i Gunder Hägg, eller rättare två av dem, undantas från denna, uppenbarligen välgrundade, kritik av könsblind, manlig maktutövning. Vi och Gunilla Thorgren vill gärna inskjuta det.)

*

Såg vi något av det där som Gunilla Thorgren beskriver som en uppblåst manlig maktutövning? Vi vet inte riktigt. Men faktum är att vi satt där i Vaxholm och lyssnade på män som myndigt och vältaligt lade ut texten med övertygande auktoritet. Vi förstod inte helt och hållet vad de talade om, men vi var ändå beredda att göra som de föreslog.

Det var kanske första gången vi befann i den situationen, men det var verkligen inte den sista. Den skulle upprepas oräkneliga gånger de följande åren. Det visade sig alltid att de där välformulerade männen i varierande grad hade fel om det de med en sådan till synes oantastlig logik förklarade. Men likväl lyssnade vi med stort allvar.

Ja, givetvis – vi ville också vara sådana män. Och när tillfälle gavs så försökte vi. Numera gör vi förstås inte det.

-1979   1979-1989   1989-