Två saker

Nu ska här anges två ganska vanliga repliker vars djupare innebörd Peter – trots att han funderat så inträngande och inlevelsefullt han varit mäktig – aldrig har förstått.

1. Det är inte kallt när man väl kommer i.

2. Äh! Vi får ta oss råd!

-1979   1979-1989   1989-