Ljura I

Hej!

Annika bad mig att svara på din fråga om ortnamnet Ljura så jag hoppas det går bra att du får svar från mig i stället!

En förklaring till ortnamnet finns i Ortnamnen i Östergötland av Gösta Franzén (s. 77) och här står det att Ljura öster om Norrköping från början är ett bäcknamn. Namnet hör samman med dialektordet ljure, som betecknar en ljusglugg i taket, och ska syfta på den ljusa öppning som bäckfåran bildar i skogskanten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,
Marika Lagervall
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg

-1979   1979-1989   1989-