Frihetssånger 1

Lyssna på Tidal

Lyssna på Soundcloud

Texter:
Andra tag
Blekingegade 2
Blekingegadeligan ägnade sig under ungefär femton år, fram till 1989, åt politiskt betingade rån och andra egendomsbrott. Bytet skickades till befrielserörelser i tredje världen. Till grund för detta låg en teori som sa att arbetarklassen i väst gynnades av den världsekonomiska obalansen och därför saknade revolutionär potential. Endast i fattiga länder i andra världsdelar kunde en global, socialistisk omvälvning inledas. 
      Den här sången utgör inget försvar av Blekingegadeligans gärningar. Det är mycket viktigt att ha klart för sig. Den handlar, tycker vi, om frågor som är av betydelse för många fler än Blekingegadeligan: global rättvisa, etisk och politisk desperation, ideologisk konsekvens.

Det allmänna bästa
Ack, ack, ack
Uppehåll

Gå till sångsamlingen på Tidal.
Gå till sångsamlingen på Soundcloud
Gå till sångsamlingen på Spotify