Ingen skada skedd, ingen ära vunnen

Den som helt ensam vågar stå
lite utanför och vara dum
han kanske kan få reda på
vad som finns i nästa rum

Hur fan tror du att det skulle gå
om alla gick omkring och tänkte så?
hur tror du att det skulle sluta då?
ja, jag vet, jag vet, jag vet

Det gamla gänget håller väl ihop
allihop gör lika många knop
runt i ring i samma kära grop
ja, jag vet, jag vet, jag vet

Den som är modig och som kan
mista, lägga av och låta bli
han kanske faktiskt tror att han
till syvende och sist är fri

Det där va’ väl en jävligt fläng idé
låt det vi håller heligt va´ i fred
inte faan vill du mista det?
ja, jag vet, jag vet, jag vet

Allihop ska gå åt samma håll
allihop ska gilla rock´n roll
alla ska ha allt under kontroll
ja, jag vet, jag vet, jag vet

Den som har hållit i sin hand
nåt litet, skört och hjälplöst som kan dö
han kanske klarar av ibland
att resa sej och ta adjö

Sån där skit gör väl ingen oombedd
ingen vill väl gå och vara rädd
avstår man är ingen skada skedd
ja, jag vet, jag vet, jag vet

Vi är enkelt folk som gör så gott vi kan
det räcker gott och du är likadan
vi gläder oss för att vi har varann
ja, jag vet, jag vet, jag vet

Den som en gång har lärt sig va´
ensam då och då med sin demon
Kanske bestämmer sig en dag
för att resa härifrån

Hit kommer inte några såna da’r
för alla trivs och alla stannar kvar
Här hemma vet man ändå vad man har
ja, jag vet, jag vet, jag vet

Var och en ska göra likadant
var och en för sej på var sin kant
Och inte tro att man är intressant
ja, jag vet, jag vet, jag vet