Bierhalleplatsen

Ingenting är evigt. Tvärtemot vad som lögnaktigt nämns på en annan av dessa sidor har allting en början och ett slut. Så är det också med Järntorget. Slutet har vi ännu inte sett, men dess början inföll 1867. Innan dess hette området Bierhalleplatsen. (Vill man följa Järntorgets rottrådar ännu längre tillbaka i tiden kommer man åtminstone till 1800-talets början med hjälp av Sven Gulins Pustervik. Rosenlund. Järntorget.).

Men så här: arrendet av den så kallade Järnvågsträdgården övertogs 1846 av löjtnanten och arkitekten Victor von Gegerfelt, han som ritat så många göteborgshus varav det mest bekanta är Feskekörka. Året därefter uppförde han en restaurangbyggnad i trä, som gavs namnet Bierhalle. Efter denna började man då tala om området som Bierhalleplatsen.

I Bierhallen och dess omgivande trädgård serverades öl, kaffe, bröd med mera och i den senare fanns också en kägelbana med ”2ne skjul och spel”. Bierhallen drog till sig såväl folk som andra förlustelsearrangemang. På Bierhalleplatsen fanns efter en tid ett så kallat Cosmorama där större rundmålningar förevisades, ett ”cyclorama” och ett anatomiskt museum, ett tält för prickskytte med luftgevär, menagerier, karuseller, lotterier och annat.

Väktare av de goda sederna var inte nöjda med Bierhalleplatsen. Ett bekymmer var karusellerna. De utgjorde ett ”sedefördärvande och penningförstörande nöje” som förledde enklare människor till fylleri och slagsmål. Karusellägarna anklagades för att underblåsa ”allmänhetens sinnlighetskänslor” och dra dem bort från kyrkan.

I Göteborgs-Posten skrevs det kritiskt om Bierhalleplatsen, dit arbetare lockades och omsatte sin lön i sprit. Tjänstefolk som skickats att hämta vatten i Djupedalsbäcken glömde sina sysslor och oskyldiga barn invigdes i lasternas värld. Drätselkommissionen reagerade vilket resulterade i att Bierhallen stängdes och monterades ner i slutet av 1860-talet, trots den dåvarande ägarens, ingenjör H. Robbs, vältaliga försvarsinlaga. Det innebar dock inte slutet för platsen som nöjescentrum. Dock för dess namn. Så där ser man.

Men det här visste du kanske redan?


järntorget

Senare förstås. Men ändå.


-1979   1979-1989   1989-