En mjölkaffär

På Knäppingsborgsgatan, i höjd med S:t Olai kyrka, alltså väldigt centralt i Norrköping, hade Dags farmor och farfar en mjölkbutik för länge sedan. Det måste ha varit i något av de där ståtliga jugendhusen, du vet. De som byggdes runt 1905 av arkitekten och byggmästaren Filip Hultgren och juveleraren Thure Pettersson.

Dags pappas familj bodde också i det där huset, ovanpå mjölkaffären. Magnus pappa bodde vid Stortorget med sin mamma, pappa och bror, farbror Arne. Längre var inte avståndet mellan de två familjernas bostäder än att sönerna stod i någon form av kontakt med varandra. Karaktären på denna kontakt känner vi inte till. Man skulle kunna fråga farbror Arne, för han lever ju fortfarande. Några gånger har han nämnt Dags pappa.

*

Nu har vi ringt och pratat med farbror Arne. ”Svängis”, sa han. Det var några år på 1930-talet, kanske mellan 1933 och 1935. Då deltog farbror Arne i IPA:s, Immanuelskyrkans pojkavdelnings, verksamhet. Han var runt tio år och Svängis, alltså Dags pappa, var i värnpliktsåldern och en av ledarna för verksamheten. (Så kontakten hade alltså inget med bostädernas belägenhet att göra.) Man hade träffar på måndagskvällar och på söndagarna åkte man till Kolmården och brände kvistar och grillade korv. På den tiden låg Immanuelskyrkan på Gamla Rådstugugatan.

*

Så där ser man hur det kan vara.

Alldeles till höger om porten nere i högra hörnet låg mjölkaffären. 7B.

-1979    1979-1989    1989-