Nära dej

Jag vill vara nära dej
inom kort ska jag bära dej
över tröskeln och det med ett språng
till min tvåa med dusch och balkong
och ingenting ska besvära dej
jag ska fostra och lära dej
min sockersöta, ömma kärlekssång

Du ska veta att vår värld är full av lidande och ondska
och mänskorna som bor i den är tarvliga och bondska
även jag har bott på denna plats av smuts och blod
men du min lilla, du ska alltid vara ren och god

och allting hotfullt och skrämmande
allting rått och beklämmande
ska aldrig nånsin va dej till förfång
jag står på vakt här i vår portuppgång
och aldrig ska vi ha främmande
emedan sånt verkar hämmande
på min sockersöta, ömma kärlekssång

Världen är en plats där mänskor gör varandra illa
från den vill jag beskydda dej, min oskuldsfulla lilla
jag lovar dej min vän att jag ska gör allt jag kan
för du och jag min sockertopp, vi älskar ju varann

och vi är så passionerade
att vi vill isolerade
jag köper hammare, spik och en tång
och förseglar ytterdörr och balkong
och kärleksfullt konserverade
sjunger vi koncentrerade
på min sockersöta, ömma kärlekssång