Klartecken

jag ställde cykeln framför grindenKlartecken
gick ut bland käringtand och trift
i gräset skrev den lätta vinden
meddelanden med hemlig skrift

tofsvipornas  tvära, snabba kast
och varningspip från allt det klara blå
där fanns nånstans en särskild, värnad plats
dit man inte hade rätt att gå

en ormvråk lyfte plötsligt och försvann
sen var den inte längre där
sen inget mer för att man inte kan
berätta mera än så här

men om jag vågade ändå
att säga lite mer än så
alldeles nära
inte långt bort därifrån
fanns dom som väntade på mej
fanns dom som väntade på mej

jag följde stigen ner till stranden
den låg väl bar och vit en gång
nu övertäcktes fläckvis sanden
av drivved, vass och rutten tång

havet låg där tyst och höll sej still
det såg så jättelikt och ödsligt ut
havet kan betyda vad man vill
och det har varken början eller slut

pappa var ju död sen flera år
och jag var äldst och ensam där
sen inget mer för att det inte går
att säga mera än så här

men om jag vågade ändå
att säga lite mer än så
alldeles nära
inte långt bort därifrån
fanns dom som väntade på mej
fanns dom som väntade på mej

2009