Arbetarklassen, särskilt brevbärarna

Gruppkorsband, gruppkorsband
får man bära ut ibland
gruppkorsband, gruppkorsband
får man bära ut ibland

Slita hårt i ur och skur
i sortering och på tur

Gruppkorsband …

Slita hårt från sex till ett
brev och postgiroblankett

Gruppkorsband …